Stage bij Partos – branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking
Stage bij Partos – branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking

Stage bij Partos – branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking

Partos is op zoek naar een stagiair(e) ter ondersteuning van de afdeling belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. Partos Partos is de branchevereniging voor NGOs die werkzaam zijn in de ontwikkelingssamenwerkingsector in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van ongeveer 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Partos faciliteert en coördineert gezamenlijke initiatieven om de publieke opinie, de private sector en de politiek te beïnvloeden, zowel in Nederland als Europa. De Nederlandse overheid is in veel gevallen een belangrijke partner voor de leden van Partos, maar ook Europese instellingen en de private sector worden steeds belangrijkere stakeholders voor de ontwikkelingssector. Door een sectorbrede beïnvloeding te voeren, is de slagkracht van beleidsinitiatieven groter en wordt de boodschap van de ontwikkelingssector tegelijkertijd meer eensgezind uitgedragen. Belangrijke onderwerpen waar Partos zich op focust zijn beleidscoherentie voor ontwikkeling, belangen van en ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de kwaliteit en kwantiteit van het ontwikkelingsbudget. Op de Partos website is informatie te vinden over actuele onderwerpen. Partos zoekt een stagiair die mee wil draaien in dit interessante, politieke landschap. Omschrijving werkzaamheden:

 Ondersteuning van lobby en advocacy werkzaamheden richting Tweede Kamer, ministerie en Europese instellingen;

 Coördinatie van het Partos Civic Space Platform, een brede maatschappelijke coalitie die zich inzet voor ruimte voor het maatschappelijk middenveld;

 Een bijdrage leveren aan de interne lobbycommunicatie met lid-organisaties en externe politieke communicatie;

 Het bijhouden van de politieke ontwikkelingen op het ontwikkelingssamenwerking dossier en verslaglegging daarvan richting de leden;

 Ondersteuning van het project ‘Building Change’, een coalitie met verschillende lid organisaties gericht op beleidscoherentie.

Meer informatie? Klik hier. Daar staat van Partos ook nog een stagevacature voor een Communicatie/Multimedia Design student open.