Stage Vacature Economische Zaken Ambassade Algiers
Stage Vacature Economische Zaken Ambassade Algiers

Stage Vacature Economische Zaken Ambassade Algiers

De post in Algiers is op zoek naar een stagiaire voor de periode 2 juli t/m 28 november 2019 voor de economische afdeling

Werkomgeving

Algerije is niet alleen het grootste land van Afrika en belangrijke olie- en gasleverancier aan Europa, het is ook de vierde economie van het continent, een belangrijke regionale speler in zowel de Arabische wereld als de Sahel, een stabiel land in een verder woelig gebied en een van de grootste Nederlandse handelspartners in de MENA regio. Daarnaast, een steeds belangrijkere partner voor samenwerking op terreinen als migratie en strijd tegen terrorisme. Dit is dan ook een van de redenen dat sinds 2014 de betrekkingen tussen Nederland en Algerije worden geïntensiveerd. Inhoudelijk betekent dit dat er regelmatig ontmoetingen plaatsvinden tussen Algerijnse en Nederlandse bewindspersonen en ambtenaren. Met 40 miljoen inwoners is Algerije in potentie een grote afzetmarkt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast staat Algerije volop in de belangstelling momenteel.

De middelgrote post Algiers, op relatief korte afstand van Nederland, heeft dan ook een boeiend takenpakket op economisch, politiek en consulair gebied. De ambassade zet in op een intensivering van de handelsrelatie, via inzet van bezoeken over en weer van bedrijven en overheden, het deelnemen aan beurzen en het schrijven van rapportages over economische ontwikkelingen. Doel is de economische presentie en het marktaandeel van Nederland in Algerije te vergroten.

Klik hier voor meer informatie over de stage!