Rechten van het kind: jong en ongelijk
Rechten van het kind: jong en ongelijk

Rechten van het kind: jong en ongelijk

Dinsdag 23 juni | 20:30 – 21:30 | Facebook en YouTube | 

Mensenrechten zijn een belangrijk onderwerp in onze huidige maatschappij: de overheid moet voor ieder mens en kind deze rechten respecteren en garanderen. Met de huidige focus op mensenrechten in het algemeen, door bijvoorbeeld de protesten tegen politiegeweld in Amerika, maar ook in Nederland, brengt dit de vraag naar boven: Hoe staat het met de rechten van de kinderen in Nederland? Om veilig, gezond, vrij en met een eigen mening op te kunnen groeien hebben kinderen speciale rechten, vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Hoe staat het ervoor in Nederland? Daarover brengt Nederland elke 5 jaar verslag uit aan het VN Kinderrechtencomité. Het Kinderrechtencollectief is een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties, en stelt zorgpunten betreft het naleven van kinderrechten aan de kaak bij de VN. Daarnaast geeft het Kinderrechtencollectief voorlichting over kinderrechten, stimuleert kennisuitwisseling, adviseert overheden en maatschappelijke instellingen en zet aan tot actie daar waar kinderrechten in het geding zijn. Ongelijkheid begint op jonge leeftijd, dus krijgt iedereen van jongs af aan gelijke kansen? Helaas lopen we in Nederland ook nog altijd tegen zaken aan. De algemene cijfers over schending van kinderrechten in Nederland zijn onthutsend en onderwijs en kennis over kinderrechten ontbreekt op alle fronten. Verschillende NGO’s op het gebied van kinderrechten in Nederland werken samen om hier meer aandacht voor te krijgen. Speciaal voor de monitoring van kinderrechten en de rapportage aan de VN werken o.a. Unicef, Save the Children, Kinderpostzegels, Defence for Children, NJR (Ned Jeugdraad) en Terre des Hommes samen. Maar wat moet er gebeuren om een wereld te creëren waarin kinderen gezond en gelukkig kunnen opgroeien en worden beschermd tegen mishandeling, uitbuiting en geweld? Veel kwetsbaren krijgen immers niet de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. Er blijven zorgen over bijvoorbeeld de transformatie van de jeugdzorg, het terugdringen van armoede onder kinderen en de bescherming van vluchtelingenkinderen.

We praten deze avond met de voorzitter van het Kinderrechtencollectief Laurien Koster. Hiervoor was zij van 2008-2015 achtereenvolgens voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling en het College voor de Rechten van de Mens. In deze zeven jaar initieerde en leidde zij de transformatie van de Commissie Gelijke Behandeling tot het onafhankelijke nationale mensenrechteninstituut.

Dit programma wordt gelivestreamd op onze Facebook-pagina en ons YouTube-kanaal en is toegankelijk voor iedereen. Er zal mogelijkheid zijn om via de chat vragen te stellen aan Laurien Koster! Check op 23 juni om 20:30 de volgende kanalen:
https://www.facebook.com/utrechtsib/
https://www.youtube.com/user/SIBUtrecht/