Nederlanders: Klimaatvluchtelingen in spe?
Nederlanders: Klimaatvluchtelingen in spe?

Nederlanders: Klimaatvluchtelingen in spe?

Dinsdag 25 juni 2019 | 19:45 – 21:30 uur |Instituto Cervantes Utrecht |Domplein 3, 3512 Utrecht (stad) |

Tijdens de slotlezing van dit academisch jaar zullen we een blik werpen in de toekomst – de hele verre toekomst als we geluk hebben. Hoewel we weten dat het klimaat aan het veranderen is, weten of beseffen we de gevolgen hiervan nog lang niet.

Tijdens de slotlezing gaan we hier iets aan proberen te doen door in te zoemen op één van de grootste gevolgen van klimaatverandering, en misschien wel bij uitstek het belangrijkste gevolg voor Nederland: de rijzende zeespiegel. Nu zijn wij als Nederlanders natuurlijk koning in het bedwingen van het water. Al eeuwen lopen we voorop als het gaat om polderen (ook op de niet-politieke manier) en waterveiligheid. En hoe snel gaat dat nou eigenlijk, die zeespiegelstijging? Een millimeter of twee per jaar? Daar hoef je als Nederlander toch echt geen klamme handjes van te krijgen. Althans, dat zou je denken. Tijdens deze lezing gaan we kijken of deze aannames eigenlijk wel kloppen, of dat onze arrogantie op basis van een verheerlijkt en geromantiseerd historisch record ons eerder ervan weerhoudt de meest passende voorzorgsmaatregelingen te treffen. Zijn wij op de lange termijn eigenlijk wel in staat om Nederland te behouden, en tegen welke prijs? Of moeten wij in de toekomst bij Duitsland aankloppen, al smekende om asiel? Misschien in ieder geval slim om alvast voor Bayern München te gaan juichen.

Hierover gaan we in gesprek met drie experts. Prof. Dr. Michiel van den Broeke is expert op het gebied van de invloed van klimaatverandering op de ijskappen van Groenland en Antarctica, en de fysische processen achter een (versnelde) zeespiegelstijging. Dr. Ir. Renske de Winter is een expert op het gebied van de impact van klimaatverandering op de kust en infrastructuur. Lars Coevreur is beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en expert op het gebied van het huidige overheidsbeleid.

Deze lezing is gratis en openbaar toegankelijk! Na de lezing is er een borrel in Café Hemingway!