Democratie in de Verenigde Staten: tot op het bot?
Democratie in de Verenigde Staten: tot op het bot?

Democratie in de Verenigde Staten: tot op het bot?


Dinsdag 5 maart 2019 | 19:45 – 21:30 uur |
Instituto Cervantes Utrecht |Domplein 3, 3512 Utrecht (stad) |

Hoewel politiek in de Verenigde Staten altijd een onderwerp van voorpaginanieuws is, lijkt het (media)circus van de Trump regering de aandacht hiervoor naar nieuwe hoogten te brengen.

Aan de ene kant zijn de beleidsplannen van de president en zijn kabinet bijna zonder uitzondering schokkend, van klimaat, migratie en vrijhandel tot belastingen. Aan de andere kant zorgden zijn verkiezing op basis van het kiesmannensysteem, beschuldigingen over stembusfraude, votersuppression en de regelmatige tussenkomst van de rechtelijke macht ervoor dat het publiek hier zich ook meer in de werking van de democratie in de VS is gaan interesseren.

Tijdens deze lezing willen wij dan ook grotendeels voorbij gaan aan de waan van de dag, en onderliggende problemen en ontwikkelingen adresseren. Er zijn op de achtergrond van de Amerikaanse politiek verschillende grote verschuivingen gaande. Hoewel sommige zaken vooral lijken te verslechteren, zoals de verdeeldheid langs partijlijnen, zijn er ook hoopvolle veranderingen, belichaamd door onder andere Alexandria Ocasio-Cortez en Beto O’Rourke.
Wij gaan tijdens deze lezing in op hoe hoe deze ontwikkelingen zich zullen doorzetten, en hoe gerrymandering, het grote geld en bedrijven de politiek in de VS beïnvloeden. Dit doen we met onder meer Frans Verhagen, journalist bij de Groene Amsterdammer en NRC.

Dit programma is gratis en openbaar toegankelijk. Na de lezing is er een borrel in Café Hemingway!

Geïnteresseerd in lezingen? Bekijk hier ons volledige lezingenprogramma!