Cyberoorlog: van Chinese hackers tot Russische inmenging
Cyberoorlog: van Chinese hackers tot Russische inmenging

Cyberoorlog: van Chinese hackers tot Russische inmenging

Dinsdag 26 november 2019 | 20:15 – 21:45 |Academiegebouw Universiteit Utrecht |Domplein 29, 3512 Utrecht |

De troepenmacht is gekrompen, de tanks zijn verkocht, en zelfs munitie is beperkter beschikbaar. Hoe lost Defensie dit op?

Sinds het einde van de Koude Oorlog is er veel bezuinigd op de Nederlandse defensie. Toch is op één ding niet bezuinigd en dat is cyberoorlogvoering. De hedendaagse oorlogvoering is niet alleen beperkt tot een fysiek slagveld, maar digitale netwerken worden ook doelwit. Dat dit geen ver toekomstbeeld is, laat de oorlog in Zuid-Ossetië en de digitale inmenging van Rusland tijdens de Amerikaanse verkiezingen zien. Tijdens deze lezing kijken we naar de manier waarop de Nederlandse krijgsmacht zich hiertegen bewapent, hoe cyberoorlogvoering een rol kan spelen in zowel Westerse gebieden als derdewereldlanden, en of traditionele wapens in de toekomst nog wel een grote rol zullen spelen in oorlogen.

Hierover gaan we in gesprek met Paul Ducheine. Hij is brigade-generaal bij de Koninklijke Landmacht, hoogleraar Military Law of Cyber Operations & Cyber Security aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Cyber Operations aan de Nederlandse Defensie Academie.

Deze lezing is georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger (KNVOL). De avond is gratis en openbaar toegankelijk. Na de lezing is er een borrel in café Hemingway!