Update COVID-19 | 28-05-2020
Update COVID-19 | 28-05-2020

Update COVID-19 | 28-05-2020

See Dutch text below!

Dear reader,

In line with the policy of the University of Utrecht regarding COVID-19 we want to remind you that we do not host drinks in our local café Hemingway for the rest of this academic year despite its reopening. This especially means that in June we will still host online drinks in our Discord server every Tuesday Evening after the online talk. 

Even though we also feel like online drinks are not a perfect replacement of our usual meetings, we do feel that this is the most responsible alternative.

Luckily we also have some good news to add! Even though the Utrecht Introduction Time is going digital, we will host the traditional BBQ for you our lovely members and everyone who interested in SIB. Save the date: SIB BBQ on Sunday 9th of August!

Take care!

The 39th Board of SIB-Utrecht


Beste lezer,

In lijn met het huidige beleid van Universiteit Utrecht omtrent COVID-19 (coronavirus) willen we jullie herinneren dat we geen fysieke borrels organiseren in café Hemingway voor de rest van dit academisch jaar ondanks dat café Hemingway weer open gaat.  Dit betekent dat we ook in juni doorgaan met de online borrel op Discord elke dinsdagavond na de online lezing. 

Ook wij zelf zien in dat de online borrel geen perfecte vervanging zijn van de normale activiteit, maar vinden we wel dat de online borrel het meest verantwoordelijke alternatief is. 

Gelukkig hebben we ook goed nieuws! Zelfs nu de Utrechtse Introductie Tijd nu digitaal gaat zijn willen we wel de traditionele BBQ organiseren voor jullie onze prachtige leden en iedereen die geïnteresseerd is in SIB. Zet het alvast in je kalender: SIB BBQ op zondag 9 augustus!

Wees voorzichtig en blijf veilig!

Met vriendelijke groet,

Het 39ste bestuur van SIB-Utrecht