Update COVID-19 | 16-03-2020
Update COVID-19 | 16-03-2020

Update COVID-19 | 16-03-2020

General Update 16-03-2020

See Dutch text below!

Dear reader,

Following the updated situation and the safety measures taken by Utrecht University and the advice given by the Dutch government and National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) for the COVID-19 (coronavirus) we have some additional news:

  • The boardroom (office) at Pnyx will be closed until further notice.
  • All activities of SIB-Utrecht will be suspended until the 6th of April
  • We encourage all organs of SIB to NOT to meet in person at this time

Again, the health of you and everyone around us is of the utmost importance. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact one of the board members.

You can reach us via email, Facebook or WhatsApp. Please note that you can not reach us during this period at  the SIB office phone.

Take care!

The 39th Board of SIB-Utrecht


Beste lezer,

Naar aanleiding van de laatste updates en extra veiligheidsmaatregelen vanuit Universiteit Utrecht en het advies van de Nederlandse Overheid en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omtrent COVID-19 (coronavirus) hebben we aanvullende informatie: 

  • De bestuurskamer (kantoor) in Pnyx is tot nader order gesloten.
  • Alle activiteiten van SIB-Utrecht worden opgeschort tot 6 april
  • We moedigen alle organen van SIB aan om op dit moment NIET persoonlijk te ontmoeten

Nogmaals, de gezondheid van jou en iedereen om ons heen is van het allergrootste belang. Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Je kan ons bereiken via e-mail, Facebook of WhatsApp. Houd er rekening mee dat je ons op dit moment niet kunt bereiken via de SIB telefoon op de bestuurskamer.

Wees voorzichtig en blijf veilig!

Met vriendelijke groet,

Het 39ste bestuur van SIB-Utrecht