Update COVID-19 | 13-03-2020
Update COVID-19 | 13-03-2020

Update COVID-19 | 13-03-2020

Today, Utrecht University gave an update on the safety measures they will be taking regarding the COVID-19 (coronavirus) situation. The university discouraged meetings in person and also encouraged to cancel meetings and gatherings such as activities by student associations. Again, the health of you, our members and other attendees is of course of the utmost importance. Therefore, the Board of SIB-Utrecht has decided to also cancel our activities with less than 100 attendees to prevent any doubt regarding the safety of our activities. 

That is why SIB-Utrecht will cancel all events from March 13th until March 31st 2020. 

If anything changes regarding the safety measures in March, we will let you know as soon as possible! Either way, we will give a general update on the situation at the end of March.

For more information and questions, you can always reach the board via email, Facebook and WhatsApp!


Vandaag heeft de Universiteit Utrecht een update gegeven over de veiligheidsmaatregelen die ze neemt omtrent de situatie met COVID-19 (coronavirus). De universiteit ontmoedigt bijeenkomsten in persoon en daarbij ook activiteiten en bijeenkomsten van studentenverenigingen. Nogmaals, de gezondheid van onze leden en van anderen is onze hoogste prioriteit. Om twijfel over de veiligheid over onze activiteiten te voorkomen heeft het bestuur van SIB-Utrecht besloten om ook onze activiteiten met minder dan 100 aanwezigen te annuleren.

Om deze redenen heeft SIB-Utrecht besloten om alle activiteiten van 13 maart tot en met 31 maart te annuleren.

Als er veranderingen zijn omtrent de veiligheidsmaatregelen in maart dan zullen we deze natuurlijk zo snel mogelijk communiceren. Hoe dan ook zullen we eind maart een algemene update geven over de situatie.

Voor meer informatie en vragen kun je het bestuur altijd bereiken via e-mail, Facebook en WhatsApp!