SIB-Utrecht
ALV Commissies

ALV Commissies

Commissies zijn groepjes leden die activiteiten organiseren of SIB-Utrecht op een andere manier bijstaan. ALV Commissies zijn commissies die niet onder het bestuur vallen, maar wel verantwoording af moeten leggen aan de ALV (Algemene Leden Vergadering).

Kascommissie

De Kascommissie controleert en ondersteunt de penningmeester bij moeilijke kwesties. Zij zorgen ervoor dat er geen rare dingen kunnen gebeuren met het geld van SIB

.

De Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies staat het bestuur bij en geeft (on)gevraagd advies. Leden kunnen dus altijd bij hen terecht voor vragen en opmerkingen. Voor contact met de RvA kun je mailen naar: rva.sibutrecht@gmail.com

SIB-Link

De SIB-Link is een onafhankelijke commissie die vier of vijf keer per jaar het verenigingsblad schrijft en samenstelt. De commissieleden doen het redactionele werk, de vormgeving en schrijven een deel van de stukken zelf, maar ook andere SIB-leden kunnen bijdragen aan de SIB-link door quotes in te sturen of artikelen te schrijven.