Stagevacatures Nederlandse Ambassade te Brussel
Stagevacatures Nederlandse Ambassade te Brussel

Stagevacatures Nederlandse Ambassade te Brussel

De Nederlandse Ambassade in Brussel heeft vacatures voor drie stageplekken:

·       Stage bij de afdeling Politiek, Pers en Cultuur: goo.gl/hdVRqF

Het cluster Politiek, Pers en Cultuur heeft een breed takenpakket. Daartoe behoren het analyseren van en rapporteren over de binnenlandse politieke ontwikkelingen in België alsmede het Belgisch buitenlandbeleid, het onderhouden van betrekkingen met de federale regering, de gewestelijke regeringen en de gemeenschappen, het bevorderen van Nederlandse cultuuruitingen in België, het organiseren van publieksdiplomatieke activiteiten en het onderhouden van relaties met de pers.

·       Stage bij Cultuur, Communicatie en Publieksdiplomatie: goo.gl/M8BJce

Als stagiair zal je komen te werken bij het cluster Politiek, Pers en Cultuur, meer specifiek op de onderwerpen Communicatie, Publieksdiplomatie en Cultuur. De werkzaamheden zijn erg divers, zo draag je bij aan de ontwikkeling van effectieve en passende (online) communicatiestrategieën, het organiseren van publieksdiplomatieke activiteiten en het bevorderen van Nederlandse cultuuruitingen in België. Je houdt je bezig met de manier waarop de ambassade naar buiten treedt en met de praktische en beleidsmatige kanten van internationaal cultuurbeleid.

·       Stage bij het Economisch Cluster: goo.gl/e3r2t6

Als stagiair bij het Economisch Cluster volg je de economische ontwikkelingen in België en in Nederland en ben je actief betrokken bij handelsbevorderende activiteiten. Het Economisch Cluster werkt nauw samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken.