Stichting Oikos

Wat is Stichting Oikos?

Stichting Oikos is een oecumenische organisatie die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Oikos spoort politici én burgers in Nederland aan om actie te ondernemen tegen armoede en onrecht in de wereld. Oikos doet dit door campagnes, lobby, workshops en diverse activiteiten uit te voeren rond verschillende thema's. Oikos doet ook onderzoek naar de oorzaken van armoede en hoe dit het beste kan worden bestreden.

De oorzaak van armoede in ontwikkelingslanden ligt volgens stichting Oikos voor een groot gedeelte in de rijke ontwikkelde landen. Oneerlijke handelsverhoudingen en enorme leningen remmen de ontwikkeling van veel arme landen. Er moet een einde komen aan deze oneerlijke verhoudingen. Daarom voert Oikos campagne op verschillende terreinen om de Nederlandse overheid en bevolking te overtuigen van het belang van verregaande maatregelen om de wereldwijd toenemende armoede tegen te gaan.

SIB-Utrecht & Stichting Oikos

Jaarlijks organiseert SIB-Utrecht in samenwerking met Stichting Oikos en Studium Generale tijdens de vredesdagen in oktober een groot symposium, veelal bestaande uit een middag- en avondprogramma.

Kijk voor meer informatie over Oikos op http://www.stichtingoikos.nl/