PAX

PAX

Wat is Pax?

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers in Nederland werkt PAX aan een menswaardige, democratische en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
PAX brengt mensen bij elkaar die voor vrede durven te gaan. Iedereen die in vrede gelooft, kan immers iets voor vrede doen: van het versturen van een e-mail aan Tweede Kamerleden tot het steunen van vredesactivisten in conflictgebieden. Wij zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf uiteindelijk optellen tot vrede.
PAX werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in conflictgebieden:

  • menselijke waardigheid;
  • solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld.

Onze centrale waarden leiden tot onze visie op vrede en veiligheid. We laten ons in het vredeswerk leiden door het concept human security: bij het bestrijden van een conflict staat het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop.

PAX is een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. In 2006 zijn de twee organisaties samengegaan onder de naam IKV Pax Christi. Vanaf 29 januari 2014 is de naam van de organisatie veranderd in PAX. Het IKV Bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie en identiteit van PAX. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van visie en toetsen het beleid op hoofdlijnen. PAX werkt onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een achterban van betrokken individuen, maatschappelijke organisaties en is verbonden met zes kerkgenootschappen, waaronder de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Kijk voor meer informatie op http://www.paxvoorvrede.nl/.

SIB-Utrecht & Pax

SIB-Utrecht werkt graag met PAX samen. In samenwerking met PAX organiseert SIB-Utrecht minimaal één lezing per jaar. Ook heeft SIB in het verleden bijgedragen aan de Nacht van de Vrede.