ANBI

ANBI-status

SIB-Utrecht heeft een ANBI-status, het is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit betekent dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Als ANBI moeten wij bepaalde informatie openbaar maken. Daarom vindt u hier het huidige beleidsplan en beloningsbeleid van SIB-Utrecht, en de financiële jaarverslagen van de afgelopen twee jaar.

Financieel Jaarverslag SIB-Utrecht 2016-2017

Financieel Jaarverslag SIB-Utrecht 2015-2016

Beloningsbeleid SIB-Utrecht 2016-2017

Beleidsplan SIB-Utrecht 2017-2018