Bestuur 2009-2010

Bestuur 2009-2010 

V.l.n.r. Femke, Ian, Nadia, Elise, Peter-Paul, Edmund

Voorzitter: Peter-Paul Greup
Secretaris: Nadia Bruinsma 
Penningmeester: Ian Koetsier 
Commissaris voor Interne Zaken: Elise Quist 
Commissaris voor Externe Zaken: Edmund Lodewijks
Commissaris voor Promotie: Femke Dekker